SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
1
1
9
1
0
7
Tin tức sự kiện 04 Tháng Tám 2017 2:25:00 CH

Sở Tài chính: Hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm giai đoạn 2018 - 2020.

Ngày 27 tháng 7 năm 2017, Sở Tài chính ban hành công văn số 6013/STC-NS hướng dẫn các Sở Ban ngành thành phố, các Chủ chương trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và Ủy ban nhân dân các quận huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2017, xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm giai đoạn 2018-2020.

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm;

Căn cứ Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13 tháng 7 năm 2017của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4652/UBND-KT ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020.

Ngày 27 tháng 7 năm 2017, Sở Tài chính ban hành công văn số 6013/STC-NS hướng dẫn các Sở Ban ngành thành phố, các Chủ chương trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và Ủy ban nhân dân các quận huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2017, xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, Sở Tài chính đề nghị các Sở Ban ngành thành phố, các Chủ chương trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và Ủy ban nhân dân các quận huyện căn cứ các quy định tại Luật ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành để đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch tài  chính - NSNN 03 năm giai đoạn 2018-2020 sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương ./.

>> Đính kèm tệp tin: Công văn số 6013/STC-NS.doc

                               Phụ lục các biểu mẫu đính kèm Công văn số 6013/STC-NS.rar

 


Số lượt người xem: 483    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm