SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
7
3
4
2
9
6
Tin tức sự kiện 01 Tháng Tám 2017 2:10:00 CH

Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020.

Nhằm phát huy tiềm năng, huy động tốt nguồn lực của xã hội phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; Đổi mới cơ chế quản lý, chính sách và các giải pháp huy động có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư ; Chuyển đổi cơ sở công lập theo hướng tự chủ, phát huy tính chủ động sáng tạo, cải thiện chất lượng phục vụ. Ngày 18/07/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM ban hành Quyết định số 3861/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, nhiệm vụ của Sở Ban ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện trong giai đoạn 2017 – 2020 là hoàn thiện hệ thống  cơ chế chính sách, xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của từng lĩnh vực và của địa phương đồng thời nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư; Thu hút mọi nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện hiệu quả xã hội hóa; Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên các lĩnh vực: xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, nhà ở xã hội – tái định cư, công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, giảm ngập, môi trường, cấp nước sạch, cấp điện), hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội ), thương mại, khoa học và công nghệ, khí tượng thủy văn, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nông nghiệp, khu công nghệ cao, hạ tầng công nghệ thông tin; Tiến hành chuyển đổi một số cơ sở thuộc loại hình công lập sang loại hình ngoài công lập, hoàn trả vốn cho Nhà nước; đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập…

 


Số lượt người xem: 233    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm