SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
9
4
0
8
4
5
Tin tức sự kiện 16 Tháng Sáu 2017 10:15:00 SA

Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ Kế toán Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã

Ngày 28/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ Kế toán Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, cụ thể như sau:

Khoản tiền gửi ngắn hạn đang phản ánh trên chi tiết tài khoản 121 – Đầu tư tài chính ngắn hạn và khoản tiền gửi dài hạn đang phản ánh trên chi tiết tài khoản 2218 – Đầu tư tài chính dài hạn khác chuyển sang tài khoản 1211 – Tiền gửi có kỳ hạn.

Số dư các khoản phải thu về gốc cho vay đang phản ánh trên các tài khoản chi tiết của tài khoản 122- Cho xã viên vay ( tài k hoản 1221, 1222, 1223) chuyển sang tài khoản 13211 – Phải thu về gốc cho vay.
Số dư tài khoản 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn, số dư tài khoản 242 – Chi phí trả trước dài hạn chuyển sang tài khoản 2421 – Chi phí trả trước.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, thay thế các nội dung áp dụng tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006; Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011; Thông tư số 24/2010/TT-BTC ngày 23/02/2010./.
CCTCDN

Số lượt người xem: 249    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm