SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
7
3
4
2
9
4
Tin tức sự kiện 14 Tháng Sáu 2017 4:05:00 CH

Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2017/TT-BTC Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2017, thay thế Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC.
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo đó, Thông tư số 30/2017/TT-BTC Quy định mục đích, điều kiện; quy trình, thủ tục và trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức liên quan đến việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách Trung ương và ngân sách cấp tỉnh. Cụ thể như sau:

Mục đích tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước: Tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách Trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách Trung ương, đáp ứng các nhu cầu chi đột xuất khi ngân sách Trung ương chưa tập trung kịp nguồn thu; Tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh để thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc kế hoạch đầu tư công hằng năm và trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và được ghi trong dự toán ngân sách hằng năm được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng.

Đối tượng áp dụng: Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước.

Điều kiện tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh:

- Việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước để thực hiện dự án phải được Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt
- Mức đề nghị tạm ứng phải nằm trong hạn mức dư nợ vay còn lại của ngân sách cấp tỉnh theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước 2015 và các văn bản hướng dẫn.
- Mức đề nghị tạm ứng phải nằm trong mức bội chi của ngân sách cấp tỉnh được Quốc hội quyết định hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015 và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, phải đảm bảo giới hạn tỷ lệ các khoản vay bù đắp bội chi của ngân sách địa phương có thời hạn vay ngắn hạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
- Ngân sách cấp tỉnh không có dự nợ tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn tại thời điểm đề nghị tạm ứng.
Thời hạn tạm ứng và thời hạn rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước: Thời hạn tạm ứng ngân quỹ nhà nước tối đa cho ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách cấp tỉnh) là 12 tháng kể từ ngày Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định phê duyệt tạm ứng ngân quỹ nhà nước
Thời hạn rút vốn đối với các khoản tạm ứng được Bộ Tài chính phê duyệt trong năm ngân sách chậm nhất là đến hết ngày 31 tháng 12 của năm ngân sách đó. Sau thời gian trên, khoản tạm ứng hết hạn rút vốn và bị hủy bỏ./.

Số lượt người xem: 228    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm