SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
9
3
7
1
8
Tin trong ngành 25 Tháng Giêng 2019 3:00:00 CH

Bộ Tài chính: Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó, quy định một số nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, quản lý và báo cáo tài chính như sau:

 

Doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải có kế toán trưởng; được tự xây dựng biểu mẫu số kế toán phù hợp. Nếu không tự xây dựng được thì sử dụng biểu mẫu và phương thức ghi chép tại Thông tư này.
Ngoài ra, Doanh nghiệp siêu nhỏ không có nhu cầu thì không bắt buột phải mở các tài khoản kế toán mà chỉ ghi đơn trên sổ kế toán để theo dõi các khoản doanh thu và thu nhập; không bắt buột phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế. Ngoài các báo cáo theo quy định, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lập các báo cáo kế toán phục vụ cho quản trị, điều hành của doanh nghiệp.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/04/2019./.

CCTCDN


Số lượt người xem: 1115    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm