SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
9
4
0
9
1
Tin trong ngành 05 Tháng Giêng 2019 2:30:00 CH

Một số văn bản có hiệu lực thi hành trong năm 2019

 

Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích luỹ trả nợ
Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 109/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích luỹ trả nợ.
Theo đó, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại có trách nhiệm lập, nộp các báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, năm như sau:
- Bảng cân đối kế toán với kỳ hạn lập là Quý, năm.
- Báo cáo kết quả hoạt động với kỳ hạn lập là Quý, năm.
- Báo cáo các dự án có bảo lãnh Chính phủ được ứng vốn trả nợ thay từ Quỹ Tích luỹ trả nợ với kỳ hạn lập là năm.
- Thuyết minh báo cáo tài chính với kỳ hạn lập là năm.
Ngoài các báo cáo trên, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại còn phải lập các báo cáo khác theo yêu cầu quản lý, điều hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Thông tư 109/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư 170/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014.
 
Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Ngày 04/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, có một số nội dung đáng chú ý sau:
- Bổ sung định nghĩa “Trái phiếu doanh nghiệp xanh”.
- Điều kiện để phát hành trái phiếu không chuyển đổi trong nước không còn yêu cầu kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi (theo báo cáo tài chính).
- Quy định quy trình phát hành trái phiếu một cách cụ thể.
- Trái phiếu phải được đăng ký, lưu ký tại tổ chức lưu ký được phép, không còn được ký gửi tại các tổ chức tín dụng như quy định hiện hành.
- Từ ngày 01/02/2019, doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP phải được thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 24, 25, 26 và lưu ký theo quy định tại Điều 16 Nghị định 163.
Nghị định 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2016./.

CCTCDN


Số lượt người xem: 1187    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm