SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
7
6
2
8
2
Tin trong ngành 24 Tháng Giêng 2018 2:05:00 CH

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Ngày 25/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2017/NĐ-CP và về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); Nghị định 148/2017/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), thay thế cho Nghị định số 57/2014/NĐ-CP.

 

Theo đó, SCIC không được đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, mua toàn bộ doanh nghiệp khác mà người quản lý, người đại diện tại doanh nghiệp đó là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của SCIC.
Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp cho SCIC theo thời hạn ghi tại Quyết định, văn bản của Thủ tướng Chính phủ hoặc trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc từ ngày Bộ, UBND cấp tỉnh phải hoàn thành việc công bố giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoặc từ ngày 25/12/2017 tùy từng trường hợp.
Ngoài ra, việc xác định giá khởi điểm khi bán phần vốn Nhà nước phải bảo đảm phản ánh đầy đủ giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, bao gồm cả giá trị được tạo bởi giá trị quyền sử dụng đất giao hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định pháp luật, giá trị các quyền sở hữu trí tuệ và tài sản vô hình khác (nếu có) của doanh nghiệp tại thời điểm bán vốn.
Theo Nghị định 148/2017/NĐ-CP, SCIC tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có 01 con dấu, có biểu tượng riêng và được mở tài khoản tiền đồng và ngoại tệ tại các ngân hàng trong và ngoài nước…
Ngành nghề kinh doanh chính của SCIC bao gồm: Đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao; Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp; Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận.
Vốn điều lệ của SCIC được quy định là 50.000 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của SCIC có thể tăng lên do Nhà nước cấp vốn; tự bổ sung từ Quỹ đầu tư phát triển; các nguồn tài trợ không hoàn lại…
Nghị định có hiệu lực từ ngày ký./.

Số lượt người xem: 944    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm