SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
8
8
9
0
8
Tin tức sự kiện 09 Tháng Sáu 2020 10:10:00 SA

Tuyên truyền, triển lãm ảnh chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Hướng tới Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 – 2025), Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sở Tài chính tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển lãm chào mừng:

 

 
 
- Từ ngày 08 đến ngày 15 tháng 06 năm 2020: Tuyên truyền hình ảnh hoạt động tổ chức Chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).
- Từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 06 năm 2020: Triển lãm hình ảnh chào mừng tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).
- Từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 06 năm 2020: Tuyên truyền nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 06 năm 2020: Tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 – 2025)./.

ĐTN


Số lượt người xem: 3111    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm