SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
5
5
9
4
2
1
Tin tức sự kiện 01 Tháng Tư 2020 3:25:00 CH

Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sở Tài chính đã đề ra kế hoạch về tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn Sở.

 

Ảnh minh họa
Theo đó, Sở  phát động phong trào thi đua tại các phòng, chi cục thuộc Sở nhằm phát huy sức mạnh của tập thể CBCC Sở Tài chính với khẩu hiệu “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo lĩnh vực tài chính – ngân sách, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm tập trung chủ yếu về phát huy truyền thống cách mạng, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của Thành phố, của Sở và gắn với khẩu hiệu của thành phố "Đoàn kết – Sáng tạo, Hành động – Hiệu quả" với một số hình thức tổ chức phong trào thi đua, các hoạt động hướng tới các ngày lễ lớn như sau: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo các đối tượng chính sách còn nhiều khó khăn….
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc và của Thành phố Hồ Chí Minh trong toàn thể CBCC Sở Tài chính, đồng thời lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020: 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020); Đại hội Đảng các cấp; Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ VII tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X…

 TH


Số lượt người xem: 2664    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm