SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
6
0
1
1
2
7
Tin tức sự kiện 03 Tháng Mười 2019 10:25:00 SA

Sở Tài chính: "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019"

Căn cứ Kế hoạch số 3925/KH-UBND ngày 24/9/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức các họat động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tổ chức truyên truyền với các nội dung như sau:

 

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản của trung ương và của thành phố về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời như: Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020; Công văn số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019... đến toàn thể cán bộ công chức
- Tạo điều kiện cho công chức học tập, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa chức danh, ngạch công chức theo quy định và theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Quan tâm cử công chức tham gia các khóa đào tạo dài hạn, nhất là đào tạo trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên; tạo điều kiện cho công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.
- Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức tự đào tạo để chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, nhất là nhất là trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo đúng chuyên ngành, chuyên môn nhiệm vụ đang đảm nhiệm; tạo điều kiện cho công chức đăng ký tham gia Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của thành phố.

Số lượt người xem: 2047    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm