SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
2
2
9
1
2
Tin tức sự kiện 16 Tháng Tư 2018 10:35:00 SA

Bộ Tài chính hướng dẫn ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định.

Ngày 22/02/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 2086/BTC-KBNN về ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi ngân sách nhà nước và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định. Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị khi cấp kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) cho đơn vị sử dụng ngân sách thì phải ghi đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đó, cụ thể như sau:

 

- Ghi đầy đủ, đúng các nội dung trên chứng từ chi NSNN.
- Ghi rõ niên độ ngân sách và mã nguồn ngân sách trên ủy nhiệm chi.
- Kể từ năm 2017, đơn vị lập và gửi đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch bản đổi chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo mẫu biểu số 58 (ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính).

  Công văn số 2086/BTC-KBNN.pdf 

 

 


Số lượt người xem: 518    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm