SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
2
2
7
8
6
Tin tức sự kiện 27 Tháng Ba 2018 3:35:00 CH

Quyền hạn và trách nhiệm của các Sở ngành và Ủy ban nhân dân quận huyện trong việc tổ chức thực hiện một số nội dung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố.

Ngày 12/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố có ban hành kèm theo Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định số 69/2005/QĐ-UB ngày 05/5/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, quyền hạn và trách nhiệm của các sở ngành hữu quan và Ủy ban nhân dân quận huyện trong quản lý nhà nước về giá ở thành phố có sự thay đổi. Nhằm cụ thể hóa việc phân công, phân cấp điều hành, quản lý nhà nước về giá tại thành phố, Thanh tra Sở Tài chính đã trích lọc những nội dung liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của các Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện về công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá:

(Theo Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại thành phố Hồ Chí Minh).

STT

Điều khoản

Nội dung trách nhiệm liên quan

Cơ quan

Chủ trì

Phối hợp

1

Điểm đ, Khoản 1, Điều 4

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bình ổn giá của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm theo quy định của Luật Giá và các quy định của pháp luật có liên quan.

Sở Tài chính (Ban Vật giá, Thanh tra Sở)

 

2

Điểm e, Khoản 2, Điều 4

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân thành phố; hàng hóa, dịch vụ khác khi giá có biến động bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Tài chính (Ban Vật giá, Thanh tra Sở)

Các cơ quan có liên quan

3

Điểm h, Khoản 2, Điều 4

Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành những quy định của pháp luật về quản lý giá đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá

Sở Tài chính (Thanh tra Sở)

 

4

Khoản 4, Điều 5

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành giá một số dịch vụ công thuộc sở - ngành mình quản lý.

Các Sở ngành trực tiếp quản lý

 

5

Điểm a, Khoản 5, Điều 5

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành.

- Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc chấp hành giá theo quy định của Nhà nước đối với một số mặt hàng thiết yếu thuộc danh mục bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá.

Sở Công thương

Sở Tài chính (Ban Vật giá, Thanh tra Sở)

6

Điểm b, Khoản 5, Điều 5

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành giá cước vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn thành phố.

Sở Giao thông vận tải

 

7

Điểm đ, Khoản 5, Điều 5

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành giá bán lẻ quy định của Nhà nước đối với một số loại thuốc phòng và chữa bệnh cho người theo quy định của Bộ Y tế.

Sở Y tế

 

8

Điểm i, Khoản 5, Điều 5

Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân thành phố; hàng hóa, dịch vụ khác khi giá có biến động bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ;

Sở Tài chính (Ban Vật giá, Thanh tra Sở)

Cục Thuế thành phố

9

Khoản 7, Điều 6

Căn cứ theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện kiểm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá của tổ chức, cá nhân trên địa bàn; hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân dân thành phố; hàng hóa, dịch vụ khác khi giá có biến động bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân quận huyện

 

10

Khoản 9, Điều 6

Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá trên địa bàn quận huyện

Ủy ban nhân dân quận huyện

 


Số lượt người xem: 517    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm