SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
9
9
0
1
2
0
Tin tức sự kiện 09 Tháng Hai 2018 9:45:00 SA

Đảng bộ Sở Tài chính tổng kết hoạt động năm 2017

Ngày 02/02/2018, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Đảng bộ Sở năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Hồ Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Đ/c Hồ Nguyễn Việt Hùng – UVBCH, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đ/c Trần Nam Trang – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Sở

 

Năm 2017, trong bối cảnh tình hình ngân sách thành phố gặp nhiều khó khăn khi tỉ lệ thu ngân sách mà Thành phố được giữ lại giảm từ 23% xuống còn 18%, Đảng ủy Sở Tài chính đã tăng cường phối hợp với Ban giám đốc Sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, phòng, ban, chi cục và đảng viên, công chức tập trung hoàn thành 94/94 nhiệm vụ được Thành ủy, UBND thành phố giao và 141/141 nhiệm vụ do Sở Tài chính đề ra. Đây được xem là điểm sáng trong hoạt động của Đảng bộ Sở Tài chính. Trong đó, nổi bật là việc tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố bồi dưỡng nguồn thu, tăng nguồn thu, cải cách tài chính công nhằm vừa đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được trung ương giao, tạo nguồn tài chính phục vụ đầu tư phát triển thành phố, thực hiện 07 Chương trình đột phá của thành phố; tham mưu thực hiện có hiệu quả đối với 05 nhiệm vụ do Sở Tài chính chủ trì trong triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (giai đoạn 2018 – 2020). Đặc biệt, Sở Tài chính đã tích cực tham mưu, đề xuất với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Quốc hội, Chính phủ các cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù và đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chuyển biến mạnh mẽ. Đảng ủy Sở đã ban hành Nghị quyết số 506-NQ/ĐU ngày 12/4/2017 lãnh đạo công tác cải cách hành chính tại Sở Tài chính năm 2017. Qua đó, Đảng ủy Sở phối hợp với Ban Giám đốc Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Năm 2017, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (đơn giản hóa, giảm từ 44 thủ tục hành chính còn 10 thủ tục hành chính); triển khai hiện cơ chế “Một cửa” và đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ tại Sở Tài chính ; áp dụng thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với 14 thủ tục hành chính.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác:

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chương trình trọng tâm “Chủ động phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khóa XII với 100% đảng viên và 88,4% quần chúng tham gia học tập, quán triệt; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 495-CTrHD/ĐU ngày 24/3/2017 của Đảng ủy Sở về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; triển khai việc tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái trong sinh hoạt chi bộ; có 100% đảng viên, 100% quần chúng đăng ký thực hiện nội dung cam kết phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình trọng tâm “Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Khối; đảm bảo 100% đảng viên và 100% quần chúng đăng ký kế hoạch làm theo của cá nhân năm 2017; tổ chức hội thi “Gương sáng làm theo lời Bác” tại Đảng bộ Sở với 32 bài viết dự thi. Trong năm 2017, Đảng ủy Sở đã triển khai thực việc tuyên dương thường xuyên các gương điển hình tại buổi chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần, tại các hoạt động của các đoàn thể. Đây là giải pháp mới nhằm tuyên dương và nhân rộng kịp thời các gương điển hình có những việc làm, hành động thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, bên cạnh việc tuyên dương định kỳ, Đảng ủy Sở Tài chính đã tuyên dương thường xuyên 09 cá nhân gương điển hình tại buổi chào cờ sáng thứ 2 và tại hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; có 8/8 chi bộ tổ chức Đại hội theo đúng tiến độ và bầu đủ số lượng cấp ủy chi bộ theo định hướng của Đảng ủy Sở.

- Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Sở đã triển khai và định hướng chủ đề, nội dung sinh hoạt chuyên đề quý gắn với tình hình thực tế của Đảng bộ Sở và định hướng của Đảng ủy Khối. Định kỳ hàng tháng, Đảng ủy Sở đều phổ biến, định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ trong việc tham gia trao đổi, định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ; từng bước nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Qua đó, có 8/8 chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ 1 tháng/1 lần và sinh hoạt chuyên đề 1 quý/1 lần; có 100% cấp ủy chi bộ thực hiện hội ý trước khi sinh hoạt; tỷ lệ trung bình đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt 92,3%; tỷ lệ trung bình đảng viên tham gia phát biểu đạt khoảng 72%.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên năm 2017. Hàng tháng, Đảng ủy Sở đều thảo luận, đánh giá công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ. Từ đó, có những chỉ đạo, định hướng kịp thời nhằm đảm bảo đạt được chỉ tiêu đề ra. Năm 2017, Đảng bộ Sở Tài chính đã kết nạp được 9/9 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu do Đảng ủy Khối phê duyệt.

- Tăng cường vai trò của Đảng ủy Sở trong công tác cán bộ gắn với thực hiện Chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối “Nâng cao vai trò cấp ủy Đảng cơ sở trong lãnh đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Trong năm 2017, Đảng ủy Sở đã thảo luận, tham gia ý kiến đối với 02 trường hợp bổ nhiệm lần đầu, 01 trường hợp bổ nhiệm lại và 02 trường hợp đề xuất cấp có thẩm quyền bổ nhiệm. Đồng thời, cho ý kiến giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025; nguồn nhân sự quy hoạch trưởng, phó phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo.

- Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm gắn với tình hình thực tế của Đảng bộ. Trong năm 2017, Đảng ủy Sở và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở đã hoàn thành 4 nội dung kiểm tra, 2 nội dung giám sát chuyên đề, đạt 100% kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên Sở thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành nội dung chương trình hoạt động năm 2017 đã đề ra. Năm 2017, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Sở đều đạt phân loại xuất sắc.

Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Đ/c Trần Nam Trang, Bí thư Đảng ủy Sở đã đề ra 14 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, nhiệm vụ chính trị năm 2018 của Sở Tài chính sẽ rất nặng nề, đặc biệt là việc khẩn trương tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai thực hiện các cơ chế đặc thù trên lĩnh vực tài chính – ngân sách theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc Hội. Thay mặt Đảng ủy Sở Tài chính, đ/c Trần Nam Trang đã yêu cầu toàn Đảng bộ và mỗi đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm 2018.

Chi bộ Ngân sách đạt tiêu chuấn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017


Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

   

 Tại hội nghị, Đảng ủy Sở đã khen thưởng chi bộ Ngân sách đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

 

 


Số lượt người xem: 774    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm