SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
9
9
0
1
4
2
Tin tức sự kiện 07 Tháng Hai 2018 2:15:00 CH

Quy định mới về bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá

Người đăng ký mua tài sản công theo hình thức niêm yết giá có trách nhiệm nộp khoản tiền đặt trước khi đăng ký mua tài sản. Số tiền đặt trước khi đăng ký mua tài sản công tối thiểu là 10% và tối đa 20% giá bán tài sản niêm yết
Ảnh T.L minh họa

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 144/2017/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, hướng dẫn cụ thể quy định về bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá.

Theo đó, việc bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, khoản 2, khoản 3 Điều này và Điều 4, Điều 5 Thông tư này.

Người đăng ký mua tài sản công theo hình thức niêm yết giá có trách nhiệm nộp khoản tiền đặt trước khi đăng ký mua tài sản. Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công quyết định cụ thể số tiền đặt trước nhưng tối thiểu là 10% và tối đa là 20% giá bán tài sản niêm yết.

Khoản tiền đặt trước được coi là tiền đặt cọc để mua tài sản trong trường hợp người đăng ký được quyền mua tài sản. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công có trách nhiệm trả lại tiền đặt trước cho người đăng ký, nhưng không mua được tài sản trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày xác định được người mua tài sản. 

Trường hợp người đăng ký không được nhận lại tiền đặt trước bao gồm: Người đăng ký từ chối mua tài sản sau khi được xác định là người được quyền mua tài sản; người đăng ký được quyền mua tài sản nhưng không ký hợp đồng mua bán tài sản trong thời hạn quy định; người đăng ký được quyền mua tài sản đã ký hợp đồng mua bán tài sản nhưng không thanh toán tiền mua tài sản, hoặc đã thanh toán tiền mua tài sản nhưng không nhận tài sản; người thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP nhưng vẫn đăng ký mua tài sản.

Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản công có trách nhiệm niêm yết công khai quy định về những người không được tham gia mua tài sản công quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Trường hợp người thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP nhưng vẫn đăng ký mua tài sản thì không được quyền mua tài sản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2018./.

(Theo Thời báo Tài chính Việt Nam)

 


Số lượt người xem: 768    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm