SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
8
0
5
1
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 20 Tháng Sáu 2022 10:00:00 SA

Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 381/CSKT-P9

Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.

 

1. Tài sản cần định giá và thời điểm định giá:

Dự án khu dân cư mới phức hợp đa chức năng tại phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

- Giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa 309 đến thửa 322, từ thửa 329 đến thửa 342, tờ bản đồ số 8, phường Phú Mỹ, quận 7; tổng diện tích 20.242,3m2; mục đích sử dụng đất ở.

- Giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa 346 đến thửa 373, từ thửa 375 đến thửa 386, từ thửa 388 đến thửa 389, tờ bản đồ số 8, phường Phú Mỹ, quận 7; tổng diện tích 19.899,9m2; mục đích sử dụng đất ở.

- Giá trị quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 325, tờ bản đồ số 8, phường Phú Mỹ, quận 7; tổng diện tích đất 9.098,8m2; mục đích sử dụng chung cư, thương mại – dịch vụ.

- Thời điểm định giá: ngày 09/5/2018, ngày 21/01/2021 và ngày 30/3/2021

2. Tài liệu có liên quan: kèm theo yêu cầu định giá tài sản.


Số lượt người xem: 873    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm