SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
1
4
5
4
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 26 Tháng Năm 2022 2:25:00 CH

Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 516/YC-CSKT-P9

Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.

           1. Tài sản cần định giá và thời điểm định giá:

1. Giá trị công trình xây dựng trên đất Thửa đất số 235, tờ bản đồ số 02, phường 16, quận 8;

2. Giá trị công trình xây dựng trên đất Thửa đất số 241, tờ bản đồ số 02, phường 16, quận 8;

3. Giá trị công trình xây dựng trên đất Thửa đất số 365, tờ bản đồ số 02, phường 16, quận 8;

4. Giá trị công trình xây dựng trên đất Thửa đất số 370, tờ bản đồ số 02, phường 16, quận 8;

5. Giá trị công trình xây dựng trên đất Thửa đất số 372, tờ bản đồ số 02, phường 16, quận 8;

6. Giá trị quyền sử dụng đất Thửa đất số 109 và số 171, tờ bản đồ số 02, phường 16, quận 8; diện tích đất là 4.560m2; mục đích sử dụng đất là đất ao.

7. Giá trị quyền sử dụng đất Thửa đất số 508, tờ bản đồ số 02, phường 16, quận 8; diện tích đất là 895m2; mục đích sử dụng đất là đất ao.

8. Giá trị quyền sử dụng đất Thửa đất số 108, tờ bản đồ số 02, phường 16, quận 8; diện tích đất là 2.042m2; mục đích sử dụng đất là đất ao.

9. Giá trị quyền sử dụng đất Thửa đất số 515, tờ bản đồ số 02, phường 16, quận 8; diện tích đất là 2.500m2; mục đích sử dụng đất là đất ao.

10. Giá trị quyền sử dụng đất Thửa đất số 105, số 106 và số 107, tờ bản đồ số 02, phường 16, quận 8; diện tích đất là 4.908m2; mục đích sử dụng đất là đất trồng rau màu.

- Thời điểm: tháng 12 năm 2007, tháng 11 năm 2010 và tháng 9 năm 2021.

2. Tài liệu có liên quan: kèm theo yêu cầu định giá tài sản.


Số lượt người xem: 893    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm