SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
4
9
0
0
3
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 15 Tháng Bảy 2022 1:50:00 CH

Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 10 thửa đất phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức

Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 7 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.

 

STT Thửa đất, tờ bản đồ Diện tích (m2) Mục đích, loại đất Thời hạn sử dụng còn lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
1 Thửa đất số 701, tờ bản đồ số 33, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức) 2651,8 Lúa Tháng 9/2024 AA158128 ngày 24/9/2004
2 Thửa đất số 675, tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức) 809 Lúa Tháng 12/2018 C094599 ngày 19/12/1998
3 Thửa đất số 2407 tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức) 524 Lúa Tháng 12/2018
4 Thửa đất số 3723, tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức) 2.046 HNK Tháng 01/2023 V914712 ngày 17/01/2003
5 Thửa đất số 595, tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức) 595 HNK Tháng 9/2018 V906677 ngày 08/7/2003
6 Thửa đất số 2347, tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức) 818 HNK
7 Thửa đất số 3724, tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức) 1953 HNK Tháng 01/2023 V914746 ngày 17/01/2003
8 Thửa đất số 705, tờ bản đồ số 33, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức) 692,8 Lúa Tháng 09/2024 AA158128 ngày 24/9/2004
9 Thửa đất số 843 tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức) 703 Lúa Tháng 9/2018 C 037237 ngày 07/9/1998
10 Thửa đất số 2501, tờ bản đồ số 01, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức) 612 Lúa

           2. Thời điểm định giá: ngày 31 tháng 12 năm 2014

3. Tài liệu có liên quan: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng chuyển nhượng, bản đồ vị trí

 


Số lượt người xem: 2555    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm