SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
9
4
7
7
6
Tin tức sự kiện 01 Tháng Mười Một 2018 3:25:00 CH

Một số văn bản có hiệu lực thi hành trong tháng 9, 10

Ngày 16/07/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2018/TT-BTC về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Theo đó, một số điểm đáng lưu ý như sau:

 

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Ngày 16/07/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2018/TT-BTC về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Theo đó, một số điểm đáng lưu ý như sau:
- Thông tư này đã bổ sung thêm quy định về ghi giảm vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động được giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong các trường hợp sau:
+ Do thực tế hoạt động doanh nghiệp , cần thiết phải giảm quy mô hoạt động, cơ quan đại diện chủ sở hữu xác định vốn điều lệ giảm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý giá trị vốn điều lệ giảm;
+ Trường hợp cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức tách doanh nghiệp;
+ Khi bổ sung nguồn vốn điều lệ không đủ để bổ sung theo mức vốn điều chỉnh lại đã được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh lại mức vốn điều lệ theo giá trị vốn thực góp cho doanh nghiệp;
+ Do thay đổi chính sách doanh nghiệp không còn thuộc đối tượng được nhà nước đầu tư vốn, cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp.
Các trường hợp này, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục thay đổi và công bố thông tin về vốn điều lệ trong giấy đăng ký kinh doanh theo quy định.
- Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/09/2018.
 
Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm A.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/11/2013 của Bộ Tài chính
Ngày 30/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm A.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành của Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, cụ thể:
Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
Các nội dung khác quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính được tiếp tục thực hiện.
- Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2018.
 
Sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Ngày 23/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
- Theo đó, Nghị định quy định một số nội dung về đăng ký kinh doanh sẽ được thay đổi như sau:
+ Bổ sung quy định: Doanh nghiệp không bắt buột phải đóng dấu trong giấy đềnghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
+ Bổ sung quy định: Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
+ Trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, không yêu cầu phải nộp bản sao Điều lệ hoặc tương đương khác của chủ sở hữu công ty trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
+ Bổ sung quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, hồ sơ gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ khác tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp;  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trong 2 ngày làm việc.
+ Bỏ quy định Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.
- Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.
 
Hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa
Ngày 01/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BLĐBXH về hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
Trong hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước quy định 05 đối tượng được mua cổ phần doanh nghiệp Nhà nước với giá ưu đãi gồm:
+ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp;
+ Người lao động của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được cử xuống làm đại diện phần vốn của doanh nghiệp khác, chưa được hưởng chính sách mua cổ phần hóa ưu đãi tại các doanh nghiệp khác;
+ Người quản lý của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.
+ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và người quản lý doanh nghiệp cấp II, chưa được hưởng chính sách mua cổ phần ưu đãi tại các doanh nghiệp khác tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với trường hợp cổ phần hóa Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của Tổng công ty Nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.
+ Người đại diện cho hộ gia đình nhận khoán (nếu có) của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.
- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018./.

CCTCDN


Số lượt người xem: 927    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm