SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
7
9
4
0
6
5
Tin tức sự kiện 25 Tháng Tám 2016 3:20:00 CH

Xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2017 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố

Ngày 27/07/2016, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 4017/UBND-KT về xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2017 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố.

 

Theo đó, Ủy ban nhân thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố thực hiện việc đánh giá tình hình sản xuất, kết quả kinh doanh năm 2016; Xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2017 với tốc độ tăng trưởng 10% trở lên so với ước thực hiện năm 2016 (số liệu ước thực hiện năm 2016 thấp nhất phải bằng số liệu kế hoạch tài chính năm 2016 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt) theo Phụ lục 1A ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính.
Đối với các Tổng công ty, Công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, Công ty TNHH một thành viên độc lập: Xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2017 gửi về Sở Tài chính (Chi cục Tài chính doanh nghiệp) trước ngày 31 tháng 7 năm 2016. Riêng đối với Tổng công ty, Công ty mẹ hoạt động trong mô hình công ty mẹ, đồng gửi Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) trước ngày 31 tháng 7 năm 2016 theo đường văn thư, đồng thời gửi thông qua việc truy cập vào hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp trên website tại địa chỉ http://soe.mof.gov.vn và gửi file mềm báo cáo kế hoạch về địa chỉ email nguyenthithanhhuyen3@mof.gov.vn
Đối với các Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận, huyện xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2017 gửi về Ủy ban nhân dân quận, huyện trước ngày 31 tháng 7 năm 2016.
Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giao Sở Tài chính (Chi cục Tài chính doanh nghiệp) tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2017 của các Tổng công ty, Công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, Công ty TNHH một thành viên độc lập theo đúng quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính; Giao Ủy ban nhân nhân quận, huyện thẩm định, phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2017 đối với các Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận, huyện theo đúng quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính./.

 

CCTCDN


Số lượt người xem: 2157    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm