SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
8
2
4
0
6
9
Tin tức sự kiện 08 Tháng Mười Một 2012 8:15:00 SA

UBND TP.HCM: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm 2012

Ngày 8 tháng 10 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 5103/UBND-TM về triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ nhằm mục tiêu phấn đấu hoàn thành mức cao nhất và bảo đảm chủ động trong điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 theo dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân thành phố giao.

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban – ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty , Công ty thuộc thành phố tập trung công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chủ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố, Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán thu chi ngân sách năm 2012; Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu tối đa để thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2012 đạt kết quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố./.
 
NS
 

Số lượt người xem: 2767    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm