SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
4
4
3
6
7
Tin tức sự kiện 18 Tháng Năm 2012 3:45:00 CH

Quy định thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng KT-XH của các huyện nghèo

Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh vừa ký ban hành Công văn số 6076/BTC-ĐT về thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng KT-XH của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và Quyết định số 615/QĐ-CP của Chính phủ.

 Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 46/2010/TT-BTC ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính để đảm bảo thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và Quyết định số 615/QĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư (bao gồm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ) được thực hiện đến hết ngày 30/6 năm tiếp theo của năm kế hoạch; vốn ứng trước của kế hoạch năm nào được thực hiện thống nhất với thời hạn thanh toán vốn đầu tư của kế hoạch năm đó.
 Riêng về mức vốn tạm ứng, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Công văn số 16989/BTC-ĐT ngày 13/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2012 và các văn bản khác của Bộ Tài chính (nếu có).
(Theo www.mof.gov.vn)

 


Số lượt người xem: 4854    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm