SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
0
7
9
4
1
7
Tin tức sự kiện 13 Tháng Hai 2012 10:00:00 CH

Sửa đổi, bổ sung một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/ chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Ngày 26/12/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 192/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/ chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2012.

 

 
Theo đó, tiền lương và phụ cấp quản lý dự án của cán bộ, viên chức làm việc tại BQLDA ODA đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) chuyên trách dược thành lập theo quyết định của chủ dự án hoặc cơ qan chủ quản áp dụng quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Các cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế HCSN khi được điều động sang làm việc chuyên trách hoặc phân công làm việc kiêm nhiệm tại các BQLDA ODA được BQLDA ODA chi trả một khoản phụ cấp quản lý dự án ODA tối đa bằng tiền lượng theo cấp bậc, phụ cấp lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
 
Đối với cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Ban chỉ đạo dự án được hưởng phụ cấp tham gia Ban chỉ đạo dự án trong các kỳ họp của Ban chỉ đạo với mức tối đa không quá 500.000 đồng/thành viên/cuộc họp…
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2012.
 
 
P.ĐTSC
 

Số lượt người xem: 2608    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm