SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
8
3
8
9
6
7 Chương trình đột phá 25 Tháng Giêng 2019 3:20:00 CH

Năm 2019: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

Theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (UD CNTT) trong cơ quan nhà nước tại TPHCM năm 2019, TP sẽ tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ bằng việc kết nối liên thông các hệ thống dịch vụ công với các cơ sở dữ liệu nền tảng;

TP phấn đấu đạt 40% hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến tại mức độ 3; 30% hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến tại mức độ 4; 100% các văn bản chính thức trao đối giữa các cơ quan nhà nước (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật) được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; 100% gửi thư mời họp điện tử (trừ thư mời mật và các thư mời tổ chức các sự kiện lễ hội).

 

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay là triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử; xây dựng hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo an toàn an ninh thông tin; UD CNTT trong nội bộ các cơ quan; UD CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp (triển khai một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thu thập ý kiến và đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp và tổ chức, hệ thống một cửa điện tử quản lý hồ sơ đất đai, Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp); UD CNTT trong các lĩnh vực cấp bách. 

(Theo HCM CityWeb)


Số lượt người xem: 2055    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm