SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
9
8
4
2
4
8
7 Chương trình đột phá 05 Tháng Giêng 2019 2:35:00 CH

Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

Trên cơ sở kết quả năm 2018, UBND TP vừa đề ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2019.

 

Theo đó, các cơ quan, đơn vị được giao tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan đến công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai thực hiện liên thông TTHC điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; xác định vị trí việc làm và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; tinh giản biên chế và hoàn thiện các nội dung về ủy quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
 

Các cơ quan, đơn vị cũng được giao tiếp tục triển khai Đề án thực hiện và sử dụng nguồn lực cải cách tiền lương chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM thành TP thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; triển khai Đề án xây dựng “Khu đô thị sáng tạo” tại phía Đông TP;mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO điện tử vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước..

 

(Theo HCM CityWeb)


Số lượt người xem: 1894    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm