SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
3
6
3
8
7 Chương trình đột phá 14 Tháng Sáu 2017 4:00:00 CH

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm mục tiêu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Về nội dung tuyên truyền, công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2017 trên địa bàn thành phố tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; tuyên truyền, phổ biến các nội dung chương trình CCHC của Chính phủ và TPHCM; tuyên truyền, phổ biến các nội dung CCHC như: về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền mô hình thực hiện một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố;…

Các giải pháp thực hiện: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo các đoàn thể, Sở - ban - ngành, UBND quận - huyện; người đứng đầu các cơ quan báo chí, Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói nhân dân thành phố trong việc tuyên truyền CCHC; kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; tăng cường phối hợp giữa các Sở - ban - ngành, UBND quận - huyện với các cơ quan thông tin, truyền thông và các tổ chức chính trị - xã hội để phát động, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi viết về CCHC; xây dựng mạng lưới cộng tác viên đưa tin, bài về CCHC; cải thiện, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên các phương tiện truyền thông của Các Sở - ban - ngành, UBND quận - huyện;…

(Theo HCM CityWeb)


Số lượt người xem: 1331    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm