SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
4
4
8
0
3
Giới thiệu thủ tục hành chính được chuẩn hóa tại TPHCM. 10 Tháng Bảy 2017 2:20:00 CH

Danh mục thủ tục hành chính

 1./ Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng Sở, ban, ngành
 >> Đính kèm tệp tin
 
2./ Căn cứ Công văn số 3098/STP-KSTT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Sở Tư pháp về việc triển khai Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan khác tại Thành phố

STT
Tên thủ tục hành chính
IV. Lĩnh vực Chứng thực
1
V. Lĩnh vực trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
1
2
3
>> Đính kèm tệp tin

 


Số lượt người xem: 562    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm