SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
4
4
9
2
6
8
Giới thiệu thủ tục hành chính được chuẩn hóa tại TPHCM. 10 Tháng Bảy 2017 2:20:00 CH

Danh mục thủ tục hành chính

 

1./ Căn cứ Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng Sở, ban, ngành

STT

Tên thủ tục hành chính

1 Thủ tục tiếp công dân (tại cấp tỉnh) theo Quyết định số 1754QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố và Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ (trang 2)
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu (tại cấp tỉnh) theo Quyết định số 1754QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố và Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ (trang 6)
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai (tại cấp tỉnh) theo Quyết định số 1754QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố và Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ về công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ (trang 10)

 

2./ Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 và Quyết định 6048/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan khác tại Thành phố

STT

Tên thủ tục hành chính

IV. Lĩnh vực Chứng thực

1 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc (trang 02)

V. Lĩnh vực bồi thường Nhà nước

1 Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (trang 05)
2 Thủ tục Phục hồi danh dự (trang 32)

 


Số lượt người xem: 979    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm