SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
5
5
2
6
7
7
Thủ tục hành chính 23 Tháng Hai 2013 10:10:00 SA

31. Cấp phát, thanh toán, quyêt toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí (062316)

- Trình tự thực hiện:
                * Bước 1: Vào tháng 09 hàng năm đơn vị lập dự toán thu chi của năm sau gửi Chi cục Tài chính doanh nghiệp (số 123 Trần Quốc Thảo, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng từ 7h30 – 11h30; chiều từ 13h-17h; các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần), không có phiếu nhận hồ sơ. Chi cục thẩm tra gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố. Căn cứ vào quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm kế hoạch và công văn đề nghị của đơn vị, Chi cục lập thủ tục đề nghị tạm cấp 50% dự toán năm ngay từ quý 1 gửi phòng ngân sách Sở Tài chính.
                * Bước 2: Vào quý 2 Chi cục Tài chính doanh nghiệp phối hợp với cơ quan thuế và cơ quan chủ quản tổ chức kiểm tra báo cáo tài chính năm trước do đơn vị lập và lên biên bản kiểm tra báo cáo tài chính theo mẫu thống nhất của Chi cục, xác định số lỗ thực tế để cấp bù.
                Thông qua biên bản kiểm tra báo cáo tài chính năm do Lãnh đạo Chi cục chủ trì. Đơn vị gửi công văn đề nghị xin cấp bù.
                * Bước 3: Trên cơ sở tờ trình đã được lãnh đạo phê duyệt cán bộ chuyên quản lập thông tri chuyển phòng ngân sách xin cấp tiếp số lỗ còn lại của năm trước. Đến đầu quý IV năm kế hoạch đơn vị làm báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV của năm kế hoạch,trên cơ sở đó Chi cục lập thủ tục đề nghị cấp tiếp kinh phí phù hợp với kế hoạch và dự toán ngân sách được giao gửi phòng ngân sách-Sở Tài chính.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
                a) Thành phần hồ sơ:
                + Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố.
                + Biên bản kiểm tra báo cáo tài chính năm.
                + Công văn đề nghị của đơn vị.
                + Tờ trình xin cấp bù lỗ.
                + Thông tri.
                b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố nhận công văn xin cấp bù lỗ của đơn vị.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
                a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
                b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có
                c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố.
                d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.
- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí (nếu có): không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
                * Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi.
 

Số lượt người xem: 3930    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm