SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
3
9
4
7
7
Thủ tục hành chính 22 Tháng Hai 2013 4:30:00 CH

13. Thoái trả tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã nộp hết tiền mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, nay Nhà nước hỗ trợ cho người có công (063511).

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính (142 Nguyễn Thị   Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h00’-17h00’, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), hoặc nhận qua đường bưu điện.
Khi nhận hồ sơ, Sở Tài chính kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Nếu không đầy đủ, Sở Tài chính sẽ yêu cầu bổ sung bằng văn bản.
* Bước 3: Giải quyết hồ sơ: Lập Lệnh chi tiền chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng được hỗ trợ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
+ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc trả tiền.
+ Chứng minh nhân dân của người được nhận tiền.
b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước
- Kết quả thủ tục hành chính:Lệnh chi tiền, Thông tri
- Lệ phí (nếu có): không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996  của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiên nhà ở.
* Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người họat động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở.
* Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/ 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng, cải thiện nhà ở và điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động Cách mạng từ trước cách mạng tháng 8/1945 cải thiện nhà ở.
* Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố đối với từng trường hợp chi trả cụ thể.
 

 


Số lượt người xem: 3671    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm