SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
3
9
1
5
1
Thủ tục hành chính 22 Tháng Hai 2013 4:25:00 CH

15. Thẩm định và quyết toán chi vốn xây dựng cơ bản hàng năm (063140)

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư sửa chữa - Sở Tài Chính (142 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng từ 7h30’ – 11h30’, chiều từ 13h00’ – 17h00’, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), không có giấy biên nhận.
* Bước 3: Thời gian lập và nộp báo cáo quyết toán:
+ Đối với các Sở - ngành Thành phố: duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc, tổng hợp và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm gửi Sở Tài chính chậm nhất là ngày 30/4/2009.
+ Đối với Ủy ban nhân dân các Quận - Huyện: thẩm định quyết toán thu chi ngân sách phường xã - thị trấn, duyệt báo cáo quyết toán các đơn vị trực thuộc tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính chậm nhất là ngày 31/3/2009.
* Bước 4: Sau khi nhận đủ báo cáo quyết toán của các Sở-ngành thành phố, quận-huyện, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm gửi Bộ Tài chính và ra thông báo thẩm tra quyết toán gửi đơn vị có nhu cầu qua đường bưu điện.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Báo cáo quyết toán lập theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục 06 (gồm các biểu 41, biểu 43, biểu 45, biểu 49, biểu 53) Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài Chính.
* Quyết toán chi ngân sách địa phương năm .......... (Biểu số 41)
* Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh, ngân sách huyện năm...........(Biểu số 43)
* Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác năm...... (Biểu số 45)
* Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm.... (Biểu số 49)
* Quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư năm..... (Biểu số 53)
b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Không quy định
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có
- Kết quả thủ tục hành chính:Thông báo
- Lệ phí (nếu có): không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
* Quyết toán chi ngân sách địa phương năm .......... (Biểu số 41)
* Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh, ngân sách huyện năm...........(Biểu số 43)
* Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác năm...... (Biểu số 45)
* Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm.... (Biểu số 49)
* Quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư năm..... (Biểu số 53)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.
* Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm”.
* Công văn số 921/UBND-TM ngày 10/3/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách năm 2008, có hiệu lực từ ngày10/3/2009.
 

 


Số lượt người xem: 2244    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm