SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
9
9
0
2
5
1
Thủ tục hành chính 18 Tháng Bảy 2012 4:25:00 CH

51. Quy trình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo (062170).

- Trình tự thực hiện:

Quy trình tiếp công dân:
* Bước 1: Tiếp xúc cá nhân, tổ chức để biết mục đích khiếu nại, tố cáo hay phản ảnh.
* Bước 2: Kiểm tra tư cách khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức xem có đủ điều kiện để khiếu tố không.
* Bước 3: Lập Biên bản tiếp xúc (theo mẫu) lấy số của Tổ Giải quyết khiếu nại tố cáo. Biên bản phải thể hiện đầy đủ nội dung buổi tiếp xúc. Các thành viên tham dự buổi tiếp xúc phải ký tên vào biên bản. Đề nghị cá nhân, tổ chức xác nhận vào biên bản là “đã được đọc và đồng ý ký tên” để tránh rắc rối sau này. Biên bản được lập thành 2 bản, lưu 1 bản, cá nhân, tổ chức giữ 1 bản.
Trường hợp cá nhân, tổ chức gởi đơn khiếu tố và các chứng cứ kèm theo thì phải liệt kê toàn bộ vào Biên bản tiếp xúc.
* Bước 4: Ghi vào sổ tiếp công dân và lưu hồ sơ vào tệp hồ sơ tiếp công dân riêng của Tổ. Sau đó tùy theo vụ việc tổ tiếp tục xử lý theo trình tự giải quyết đơn thư khiếu tố.
Việc tiếp công dân phải dựa trên cơ sở lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc, lịch tiếp công dân của phòng Thanh tra theo quy chế hàng tuần. Ngoài ra, Tổ phải bố trí cán bộ-viên chức để tiếp công dân trong trường hợp đột xuất.
Lưu ý: Khi tiếp công dân cán bộ-viên chức phải đeo thẻ công chức và thực hiện đúng nội quy Tổ tiếp công dân Thanh tra Sở Tài chính thành phố số 270/TTr-TCD ngày 21/04/2008 của Chánh Thanh tra Sở.
Xử lý đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền:
* Bước 1: Người có nhu cầu nộp đơn tại Văn phòng Sở Tài chính (142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h00’-17h00’, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), có giấy biên nhận hoặc đơn thư do bưu điện chuyển đến.
Văn thư phòng Thanh tra tiếp nhận đơn khiếu tố chuyển Phó Chánh thanh tra phụ trách Giải quyết Khiếu nại tố cáo (KNTC) cho ý kiến chỉ đạo. Hoặc Văn thư Sở chuyển thẳng đơn đến phòng nghiệp vụ liên quan theo bút phê của Ban Giám đốc
* Bước 2: Tổ chuyển đơn thư KNTC đến các phòng nghiệp vụ có liên quan. Các phòng có ý kiến bằng văn bản nội bộ chuyển Tổ giải quyết đơn thư KNTC giải quyết và thông báo kết quả giải quyết KNTC cho người dân. Hoặc Phòng nghiệp vụ thụ lý hồ sơ, soạn công văn, quyết định trình Phó Giám đốc phụ trách khối xét duyệt, ban hành văn bản và chuyển cho Phòng thanh tra 01 bản lưu theo dõi.
* Bước 3: Vào sổ văn thư của Tổ, photo hồ sơ lưu tại Tổ.
Xử lý đơn thư KNTC không thuộc thẩm quyền:
* Bước 1: Văn thư phòng Thanh tra tiếp nhận đơn khiếu tố chuyển Phó Chánh thanh tra phụ trách tổ giải quyết Khiếu nại tố cáo (KNTC) cho ý kiến chỉ đạo.
* Bước 2: Phó Chánh thanh tra phụ trách chuyển đơn khiếu tố cho Tổ trưởng Tổ giải quyết KNTC để tham mưu đề xuất hướng giải quyết.
* Bước 3: Thành viên Tổ qiải quyết KNTC soạn công văn trình Phó Giám đốc phụ trách. Giải quyết như sau:
Trường hợp 1: Trả đơn
+ Làm tờ trình đề xuất trả đơn cho cá nhân, tổ chức gởi Phó Giám đốc phụ trách (lấy số theo sổ của Tổ giải quyết KNTC);
+ Soạn thư trả lời hướng dẫn cá nhân, tổ chức gởi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết (lấy số của Sở Tài chính);
Trường hợp 2: Chuyển đơn cho các cơ quan khác
+ Làm tờ trình đề xuất chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, gởi Phó Giám đốc phụ trách (lấy số theo sổ của Tổ giải quyết KNTC);
+ Soạn công văn chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết (lấy số của Sở Tài chính). Lưu ý: gởi 1 bản cho cá nhân, tổ chức để biết và theo dõi tiến độ giải quyết.
* Bước 4: Trình Phó Chánh thanh tra phụ trách Tổ, trình Phó Giám đốc phụ trách ký.
* Bước 5: Vào sổ văn thư của Tổ, photo hồ sơ lưu tại Tổ, chuyển hồ sơ.
Sở Tài chính gửi kết quả giải quyết cho người dân bằng đường bưu điện theo địa chỉ trên đơn thư khiếu nại, tố cáo.
- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
Đơn khiếu nại tố cáo và giấy tờ liên quan đính kèm đơn, Công văn trả lời, Tờ trình các ý kiến đề xuất và các văn bản có liên quan.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 30 – 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có
- Kết quả thủ tục hành chính: Kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo
- Lệ phí (nếu có): không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo 29/11/2005.
* Luật thanh tra năm 2004.
* Nghị định số 136/2006/NĐ–CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.
* Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thanh tra.
* Nghị định số 81/2005/NĐ- CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động Thanh tra tài chính.
* Quyết định số 64/2006/QĐ-BTC ngày 8/11/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình thanh tra tài chính.
* Quyết định số 32/2006/QĐ-BTC ngày 6/6/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính.
* Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy chế hoạt động Đoàn thanh tra.
* Quyết định số 1860/2007/QĐ-TTCP- TCCB ngày 6/9/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy tắc ứng xử cán bộ thanh tra
* Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 5/9/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 14/9/2006
* Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của UBND TP ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
* Quyết định số 13274/QĐ-STC-TTr ngày 21/12/2007 của Giám đốc Sở Tài chính về ban hành quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 21/12/2007.

Số lượt người xem: 14804    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm