SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
3
9
3
9
4
Thủ tục hành chính 29 Tháng Chín 2011 10:35:00 CH

9. Kê khai giá (hàng hóa và dịch vụ)

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính (số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh sáng từ 7g30 đến 11g30, chiều từ 13g đến 17g) hoặc gởi bằng đường bưu điện. Văn phòng Sở Tài chính có trách nhiệm đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ theo đúng thủ tục hành chính.

+ Đăng ký giá lần đầu được thực hiện khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bắt đầu đăng ký giá với cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá.

+ Kê khai lại giá khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điều chỉnh tăng hoặc giảm giá so với mức giá của lần kê khai trước và liền kề.

* Bước 3: Giải quyết hồ sơ:

- Khi nhận hồ sơ đăng ký giá, Sở Tài chính kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ, không thực hiện phê duyệt giá hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp kê khai; chỉ ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu đến hồ sơ kê khai theo thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Hồ sơ đăng ký giá được thực hiện theo mẫu quy định thống nhất

+ Nội dung hồ sơ đăng ký giá gồm:

. Mức giá kê khai là giá bán cho khách hàng do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh quy định phù hợp với quy cách, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, dịch vụ (hoặc mức giá mà doanh nghiệp đã thỏa thuận được với khách hàng).

. Bảng giá kê khai hoặc quyết định giá.

b) Số lượng hồ sơ:  03 bộ ( 01 bộ lưu tại đơn vị, 01 bộ gửi Sở Tài chính, 01 bộ gởi Sở Công thương)

- Thời hạn giải quyết: Khi nhận hồ sơ đăng ký giá, Sở Tài chính kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ, không thực hiện phê duyệt giá hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp kê khai; chỉ ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu đến hồ sơ kê khai theo thủ tục hành chính.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): các Sở ngành khác có liên quan.

- Kết quả thủ tục hành chính: Sở Tài chính chỉ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ, không thực hiện phê duyệt giá hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp kê khai

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Hồ sơ kê khai giá  (theo mẫu tại Phụ lục 5 Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008)

* Văn bản gởi Sở Tài chính về việc kê khai giá (theo mẫu tại Phụ lục 5)

* Bảng kê khai mức giá cụ thể (theo mẫu tại Phụ lục 5)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 140/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/5/2002 về Giá

* Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

* Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

* Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá./.


Số lượt người xem: 1199    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm