SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
3
9
3
5
5
Thủ tục hành chính 19 Tháng Chín 2011 9:10:00 SA

11. Thủ tục Hoàn trả các khoản thu cho cá nhân, tổ chức (chi trả phần vắng đồng sở hữu, đồng thừa kế sở hữu tư nhân) (063395).

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Tài chính (142 Nguyễn Thị   Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h00’-17h00’, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), hoặc gửi đường bưu điện.
Khi nhận hồ sơ, Sở Tài chính kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ hòan trả phần vắng. Nếu thiếu sẽ trực tiếp yêu cầu bổ sung.
* Bước 3: Giải quyết hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không giải quyết được theo thẩm quyền thì Sở Tài chính trả lời bằng Công văn cho người trực tiếp có nhu cầu bằng đường bưu điện.
+ Trường hợp hồ sơ có vướng mắc thì Sở Tài chính hỏi ý kiến của Sở Tư pháp bằng văn bản.
+ Trường hợp được giải quyết, Sở Tài chính liên hệ người trực tiếp có nhu cầu bằng điện thọai để lập thủ tục nhận tiền.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị hòan trả phần vắng đồng sở hữu nhà ở (Mẫu số 01-PVĐSHNƠ)
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu:
. Giấy chứng minh về chủ sở hữu phần vắng (Giấy khai sinh, di chúc, văn bản khai nhận di sản thừa kế, văn bản thỏa thuận phân chia di sản, trích lục bản án hoặc Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật…)
. Giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc đã nộp phần vắng (Giấy nộp tiền, biên lai, biên nhận).
. Giấy chứng mình nhân dân hoặc hộ chiếu.
+ Trường hợp người đề nghị hòan trả phần vắng không phải là chủ sở hữu phần vắng thì phải có văn bản ủy quyền của chủ sở hữu. Văn bản ủy quyền phải có xác nhận hoặc được hợp pháp hóa của cơ quan đại diện ngọai giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngòai.
b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, các Ủy ban nhân dân Quận Huyện, các Phòng Công chứng có liên quan, Ngân hàng, Kho bạc.
- Kết quả thủ tục hành chính:Lệnh chi tiền, Thông tri
- Lệ phí (nếu có): không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
* Đơn đề nghị hoàn trả phần vắng đồng sở hữu nhà ở (Mẫu số 01-PVĐSHNƠ)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/7/2006  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngòai tham gia
* Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở .
* Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người họat động cách mạng từ trước Cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở.
* Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 07/01/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về hòan trả phần vắng thuộc sở hữu tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; có hiệu lực ngày 16/1/2008.

Số lượt người xem: 818    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm