SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
3
6
6
4
8
5
Tổng số : 8
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2180/QĐ-UBND24/05/2018Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.1
61/2018/NĐ-CP23/04/2018Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.1
02/2017/TT-VPCP31/10/2017Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính1
45/2016/QĐ-TTg19/10/2016Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.1
225/QĐ-TTg04/02/2016Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.1
3677/QĐ-UBND28/07/2015Về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
79/2011/QĐ-UBND13/12/2011Ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
63/2010/NĐ-CP08/06/2010Về kiểm soát thủ tục hành chính1

Tìm kiếm