SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
6
6
8
8
5
3

a) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu


Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 93.927 tỷ đồng, đạt 104,36% dự toán và tăng 6,21% so cùng kỳ.

 

 

 

Tìm kiếm