SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
2
0
3
8
0

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TIẾP NHẬN TẠI SỞ TÀI CHÍNH

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

Nộp hồ sơ

Tại Sở Tài chính
(Trực tiếp hoặc qua bưu điện)
Trực tuyến
(Mức độ 4)
01 Đăng ký giá Quản lý giá X  
02 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Quản lý công sản X  
03 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học và thống kê tài chính  

Nộp hồ sơ

04 Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính X  
05 Thủ tục Phục hồi danh dự Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính X  
06 Thủ tục tiếp công dân Khiếu nại, tố cáo X  
07 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo X  
08 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Khiếu nại, tố cáo X  
09 Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức Công chức X  
10 Thủ tục thi tuyển công chức Công chức X  

Tìm kiếm