GIÁ THỰC PHẨM

TÊN MẶT HÀNG

ĐƠN VỊ

GIÁ

- Bia Heineken lon

đ/thùng 24 lon

365.000

- Bia 333 lon

đ/thùng 24 lon

                    195.000

- Bia Tiger lon

đ/thùng lon

265.000

- Bia chai Sài gòn xanh (nội)

đ/két 20 chai

150.000

- Coca Cola

đ/thùng 24 lon

160.000

- Sữa bột Gain Plus IQ w.Imm3

đ/lon 900gr

487.000

- Sữa bột Cô Gái Hà Lan 1,2,3 (lon)

đ/lon 900gr

196.800

- Sữa bột Milex 3

đ/lon 900gr

379.800

- Sữa Meiji  Gold số 1

đ/lon 900gr

478.000

- Sữa Friso 3

đ/lon 900gr

294.800

- Sữa Dielac Alpha 4,5,6

đ/lon 900gr

189.800

- Đường RE Biên Hòa

đ/kg

21.000

- Đường BonSu

đ/kg

19.500

- Dầu Tường An

đ/kg

38.000